48-300 Nysa, ul. Piastowska 21/16

tel. 77 423 10 46

e-mail: nysa.uryasz-polaczyk@komornik.pl

Informacje


Powiększenie

Komornik Alicja Uryasz Polaczyk jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu . Kancelaria zatrudnia wykształconą i zaangażowaną kadrę z wieloletnim stażem , która daje gwarancję podejmowania czynności egzekucyjnych sprawnie i bez zbędnej zwłoki . Dwudziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w Kancelarii Komornika Alicji Uryasz Polaczyk gwarantuje fachowość, sprawność oraz szybkość wykonywania czynności egzekucyjnych .

Personel Kancelarii wyczerpująco udzieli wyjaśnień dotyczących czynności egzekucyjnych. Wszystkie informacje są bezpłatne, zachęcamy Państwa do kontaktu z Kancelarią, celem szybkiego oraz bezproblemowego przeprowadzenia postępowania.

Kancelaria posiada całkowitą funkcjonalność w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego
(EPU - nr identyfikacyjny 1963 )

Na zlecenie wierzyciela Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Alicja Uryasz Polaczyk w związku m.in. z bezpośrednią dostępnością kancelarii do elektronicznych systemów, w tym CEPIK, OGNIVO, ZUS-PUE,EKW podejmuje czynności związane z poszukiwaniem majątku dłużnika na podstawie przepisów i obrębie prawa.

Posiadane systemy :
• CEPIK- Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
• OGNIVO- informacja o rachunkach bankowych dłużnika
• ZUS-PUE- informacja dot. miejsca zatrudnienia dłużnika , rachunków bankowych oraz adresów zamieszkania dłużnika
• EKW - Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych

Kontakt Wierzyciela  z Kancelarią  jest również realizowany za pomocą modułu Monitor Postępowania Egzekucyjnego ( MPE ), system ten pozwala na bezpośredni dostęp przez wierzyciela do informacji w prowadzonym dla niego postępowaniu.

Godziny przyjęć interesantów: wtorek 10:00 - 15:00 oraz w każdym innym umówionym terminie w zależności od potrzeb stron.

W sprawach egzekucyjnych można kontaktować się z pracownikami kancelarii osobiście bądź telefonicznie w godzinach pracy kancelarii.

Kancelaria podlega pod Izbę Komorniczą we Wrocławiu

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.

Wpłat należności można dokonywać na wskazane poniżej konto bankowe bądź osobiście w kancelarii komornika:

  • Bank Polska Kasa Oszczędności S.A. I o.NYSA
  • nr rachunku: 47 1240 1675 1111 0010 5156 9388