48-300 Nysa ul. Piastowska 21/1U

tel. 77 423 10 46

e-mail: nysa.uryasz-polaczyk@komornik.pl

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych związanych z  gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw KORONAWIRUSA w trosce o zdrowie pracowników i interesantów począwszy od 12 marca 2020r

 

KANCELARIA KOMORNIKA SĄDOWEGO JEST ZAMKNIĘTA DO ODWOŁANIA

WSZELKIE INFORMACJE BĘDĄ UDZIELANE TELEFONICZNIE , PISEMNIE ORAZ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( MAIL) . WPŁATY MOGĄ BYĆ DOKONYWANE W KAŻDEJ PLACÓWCE BANKOWEJ BĄDŹ KAŻDYM ODDZIALE POCZTOWYM na rachunek bankowy kancelarii .


Od dnia 07.01.2020 roku uległa zmianie lokalizacja i adres korespondencyjny Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nysie Alicji Uryasz - Polaczyk na: 48-300 Nysa, ul. Piastowska 21/1U


Zgodnie z art. 10 . 1  ustawy z dnia 22 marca  2018  roku o komornikach sądowych, Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.