48-300 Nysa ul. Piastowska 21/1U

tel. 77 423 10 46

e-mail: nysa.uryasz-polaczyk@komornik.pl

UWAGA !!!!!
W dniu 04.06.2021 r Kancelaria Komornika będzie NIECZYNNA z powodu ustalenia dnia WOLEGO od pracy za święto przypadające w sobotę 01.05.2021r . 

 
W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw KORONAWIRUSA w trosce o zdrowie pracowników i interesantów

KANCELARIA KOMORNIKA SĄDOWEGO JEST ZAMKNIĘTA DO ODWOŁANIA

WSZELKIE INFORMACJE BĘDĄ UDZIELANE TELEFONICZNIE , PISEMNIE ORAZ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( MAIL) oraz OSOBIŚCIE PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SPOTKANIA

WPŁATY MOGĄ BYĆ DOKONYWANE W KAŻDEJ PLACÓWCE BANKOWEJ BĄDŹ KAŻDYM ODDZIALE POCZTOWYM na rachunek bankowy kancelarii :

Bank Polska Kasa Oszczędności S.A. I o.NYSA

nr rachunku: 47 1240 1675 1111 0010 5156 9388

( w rubryce tytułem należy podać imię i nazwisko wpłacającego )


 

Zgodnie z art. 10 . 1  ustawy z dnia 22 marca  2018  roku o komornikach sądowych, Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.