48-300 Nysa ul. Piastowska 21/1U

tel. 77 423 10 46

e-mail: nysa.uryasz-polaczyk@komornik.pl

Od dnia 07.01.2020 roku uległa zmianie lokalizacja i adres korespondencyjny Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nysie Alicji Uryasz - Polaczyk na: 48-300 Nysa, ul. Piastowska 21/1U

Zgodnie z art. 10 . 1  ustawy z dnia 22 marca  2018  roku o komornikach sądowych, Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.