Logo
48-300 Nysa ul. Piastowska 21/1U

tel. 77 423 10 46

e-mail: nysa.uryasz-polaczyk@komornik.pl
 
Logo

Informacje o kancelarii komorniczej


Komornik Alicja Uryasz Polaczyk jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kancelaria zatrudnia wykształconą i zaangażowaną kadrę z wieloletnim stażem, która daje gwarancję podejmowania czynności egzekucyjnych sprawnie i bez zbędnej zwłoki. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w Kancelarii Komornika Alicji Uryasz Polaczyk gwarantuje fachowość, sprawność oraz szybkość wykonywania czynności egzekucyjnych.

Personel Kancelarii wyczerpująco udzieli wyjaśnień dotyczących czynności egzekucyjnych. Wszystkie informacje są bezpłatne, zachęcamy Państwa do kontaktu z Kancelarią, celem szybkiego oraz bezproblemowego przeprowadzenia postępowania.

Kancelaria posiada całkowitą funkcjonalność w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego
(EPU - nr identyfikacyjny 1963)

Na zlecenie wierzyciela Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Alicja Uryasz Polaczyk w związku m.in. z bezpośrednią dostępnością kancelarii do elektronicznych systemów, w tym CEPIK, OGNIVO, ZUS-PUE, EKW podejmuje czynności związane z poszukiwaniem majątku dłużnika na podstawie przepisów i obrębie prawa.

Posiadane systemy:

  • CEPIK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
  • OGNIVO - informacja o rachunkach bankowych dłużnika
  • ZUS - PUE - informacja dot. miejsca zatrudnienia dłużnika, rachunków bankowych oraz adresów zamieszkania dłużnika
  • EKW - Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych

Godziny przyjęć interesantów: piątek 10:00 - 15:00 oraz w każdym innym umówionym terminie w zależności od potrzeb stron.

W sprawach egzekucyjnych można kontaktować się z pracownikami kancelarii osobiście bądź telefonicznie w godzinach pracy kancelarii.

Kancelaria podlega pod Izbę Komorniczą we Wrocławiu

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.

Wpłat należności można dokonywać na wskazane poniżej konto bankowe bądź osobiście w kancelarii komornika:

  • Bank Polska Kasa Oszczędności S.A. I o.NYSA
  • nr rachunku: 47 1240 1675 1111 0010 5156 9388